тел: 06137 26 87
Бъдеще Бутово АД
Производство на тухли

За фирмата

 

       „Бъдеще Бутово” АД е завод за производство на керамични тухли разположен в с. Бутово, община Павликени, обл. Велико Търново. Дружеството е дългогодишен производител на едро и дребно габаритни глинени блокове, които отговарят на всички изисквания на българското и европейско законодателство.

 

       За качеството на продукцията допринася глината от мергелното находище „Калвака”, използвано за производство на керамични съдове от антични времена. Оборудването на немската фирми „Келер” и италианската „Морандо”, както и добре обучения персонал са другите важни фактори за качеството на произвежданата продукция.


       Фирма „Бъдеще Бутово” АД произвежда единични тухли и тухли четворки за зидария, преградни и външни стени. Технологичните характеристики на всяка тухла предполагат подходяща употреба за конкретния вид зид - външни или вътрешни носещи стени, преградни стени, земетръсни шайби, огради и други специфични зидове. Предлаганите тухли се придружават от декларация за съответствие и сертификат за качество.